Vpis

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega 11. meseca (oz. po zaključku dopusta za nego in varstvo otroka, če je bil le-ta podaljšan) do vstopa v šolo. Redni vpis otrok novincev za naslednje šolsko leto (od 1. 9. dalje) imamo praviloma meseca marca. Razpis, s katerim določimo rok za oddajo vlog, enkrat letno objavimo v Vestniku ter na spletnih straneh Občine Murska Sobota in vrtca. V primeru prostih mest vpisujemo in sprejemamo otroke skozi vse leto.

Kako vpišete otroka v vrtec?

Otroka lahko vpišete v želeni program vrtca s posebno prijavo oz. vlogo za sprejem otroka v vrtec. Vlogo lahko dobite na upravi vrtca (pri svetovalni delavki s sedežem v enoti Miške, Talanyijejva ulica 6, 9000 Murska Sobota) ali s klikom na spodnjo povezavo. Na vpis lahko prinesete že izpolnjeno vlogo, lahko pa jo dobite in izpolnite na samem vpisu (potrebovali boste EMŠO otroka in staršev). Izpolnjeno vlogo lahko pošljete tudi po pošti.

Vloga za sprejem otrok v vrtec

Sprejem otrok v vrtec poteka v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopku sprejema otrok v vrtec Murska Sobota. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci, za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami. Več o delu komisije in kriterijih za sprejem si lahko preberete na spodnjih povezavah.

Kriteriji za sprejem otrok v Vrtec Murska Sobota

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Oddelki se oblikujejo s 1. septembrom.

Kaj je potrebno storiti pred vstopom otroka v vrtec?

Ko je otrok sprejet v vrtec, starše o tem pisno obvestimo. Starši otrok, ki so sprejeti v vrtec, z vrtcem podpišejo Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo najdete na spodnji povezavi. Pogodbo vam bomo poslali hkrati z obvestilom o sprejemu. Izpolnjeno pogodbo čim prej vrnete svetovalni delavki. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starši ne boste podpisali pogodbe v 15-dnevnem roku, se smatra, da vlogo za vpis otroka v vrtec umikate.

Vzorec pogodbe med vrtcem in starši

Po podpisu pogodbe morate starši še pred vključitvijo otroka v vrtec urediti naslednjo dokumentacijo:

  • pridobiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka
  • oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 8,45).

Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec. Praviloma je to 1. september oziroma prvi delovni dan v mesecu septembru. Več o postopnem uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na spodnji povezavi. Podrobnejše informacije o organizaciji uvajanja boste izvedeli tudi na prvem sestanku za starše otrok novincev (mesec junij).

Postopno uvajanje otroka v vrtec

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.