SVETOVALNA SLUŽBA

Namen

Spoštovani starši, z vstopom otroka v vrtec se prične tkati vez med družino in vrtcem, del katere je lahko tudi svetovalna služba v vrtcu.

Svetovalni delavki si prizadevava, da bi tako vam staršem kot tudi strokovnim delavcem nudili oporo in pomoč pri vzgoji in učenju otrok. V sodelovanju z vami, strokovnimi delavci in vodstvom se trudiva soustvarjati čim boljše pogoje za njihovo dobro počutje ter optimalen celostni razvoj. V kolikor je potrebno, v soglasju z vami, pri tem sodelujeva tudi z drugimi zunanjimi institucijami.

Najino delo je namenjeno vsem otrokom in staršem. Pri tem se ravnava po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov. Na svetovalno službo se lahko obrnete, če želite predlagati spremembe, želite nasvet ali pridete na pogovor, ko ste v stiski.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko pogovarjate s svetovalno delavko:

 • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
 • vzgoja in opravljanje starševske vloge,
 • razumevanje in spodbujanje otrokovega razvoja ter učenja v predšolskem obdobju,
 • prehod iz vrtca v šolo,
 • kritične situacije v družini (rojstvo sorojencev, razveza, selitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • otrokove razvojne, čustvene in vedenjske težave ter stiske (težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje in blatenje oz. zadrževanje, nemirnost, nočne more, strah, samozadovoljevanje, agresivno vedenje in drugo),
 • pomoč otroku s težavami in motnjami v razvoju,
 • spodbujanje nadarjenega otroka,
 • socialne, zdravstvene ali materialno-ekonomske stiske.

Za svetovanje oz. posvetovanje se starši odločite prostovoljno, zanj se lahko dogovorite osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu.

Področja dela svetovalne službe

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri kompleksnem reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Strokovni delavki pri svojem delu sodelujeta, se medsebojno informirata in posvetujeta. Natančni cilji in naloge posameznih strokovnih delavk so opredeljeni v individualnem letnem delovnem načrtu.

Skupna področja dela in nalog

DELO Z OTROKI

 • odkrivanje otrok, ki imajo težave in potrebujejo pomoč
 • nudenje pomoči otrokom s težavami
 • preventivno delo – spremljanje otrok, iskanje vzrokov za morebitne težave ter sodelovanje pri izbiri različnih ukrepov
 • sodelovanje v strokovni skupini za otroke s posebnimi potrebami

SODELOVANJE S STARŠI

 • vpis otrok novincev, izpis otrok in premestitve
 • ohranjanje obstoječih oblik sodelovanja s starši in oblikovanje predlogov za izboljšanje sodelovanja
 • sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju izobraževanja za starše
 • pomoč staršem pri njihovi vlogi in vprašanjih o vzgoji
 • pogovori s starši ob intervencijah oziroma nastalih problemih

SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI

 • seznanjanje s sodobnimi trendi v vzgoji in izobraževanju
 • svetovanje in posvetovanje s strokovnimi delavci pri skrbi za optimalen celostni razvoj posameznega otroka (uvajanje novincev, otroci s posebnimi potrebami, otroci s težavami v socialni integraciji, čustvene stiske otrok, obravnavanje nasilja v družini)
 • svetovanje in posvetovanje s strokovnimi delavci pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku

SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA

 • načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega dela v vrtcu
 • izmenjava mnenj, informaciji in izkušenj
 • posvetovanje glede izpeljave načrtovanih in nenačrtovanih nalog
 • oblikovanje oddelkov

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI

 • timsko sodelovanje s strokovnjaki (izmenjava mnenj, izkušenj, informacij)
 • pomoč pri reševanju strokovnih vprašanj


Otroci s posebnimi potrebami

Otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu namenjamo posebno pozornost. V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP, Uradni list RS, št. 41/17), so otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki:

 • Otroci z razvojnimi zaostanki, primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajnimi boleznimi.
 • Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke ozrioma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju, so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu, v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Otroci s posebnimi potrebami so lahko v vrtcu usmerjeni v dva programa:

Glede pomoči otrokom s posebnimi potrebami v našem vrtcu se lahko obrnete na svetovalni delavki vrtca:

Mateja Kolmanko (tel. 02 530 12 25, E-naslov: mateja.kolmanko@vrtec-ms.si),

Mihela Ketiš (tel. 02 530 12 36, E-naslov: mihela.sketis@vrtec-ms.si).

Dobrodošli

Spoštovani obiskovalci! S prenovo spletne strani želimo staršem in vsem obiskovalcem strani ponuditi preglednejšo in še zlasti bolj informativno spletno stran. Trudili se bodo, da vas z objavljenimi vsebinami informiramo o našem delu in aktivnostih. Vabimo pa vas tudi, da nam posredujete vaša mnenja, predloge, pohvale in konstruktivne kritike. Vabljeni k sodelovanju.

Osnovni podatki

Talanyijeva ulica 6
9000 Murska Sobota

Id. št. za DDV: SI97605794
Matična št.: 5051304000
TRR: 01280-6030639808

Kontaktni podatki

Telefon: 02/530-12-34
Telefax: 02/530-12-35

E-naslov: info@vrtec-ms.si

Prijava na e-obvestila

Izberite enote iz katerih, želite prejemati obvestila:
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.